آبگیرومهتاب

آبگیر کوچک دلش گرفته بود

غمی وسیع اندازه آسمان سیاه شب

                                          حجم ناچیز اورا فراگرفته بود

                                                             وچکه چکه درون خودش میگریست

 ناگهان ماه عروس زیبای شبهای تار طلوع میکند

                                    ومهتاب دخترپر فروغ آسمان

                                                                     به سوی آبگیر میرود

یک قطره ماه درون آبگیر می چکد

                                      وآغوش آبگیر پراز ماهتاب میشود

آبگیر...

           آسمان رادرون خود کشیده و

                                                 آغوش گرم ونمناک خود را به سوی او گشوده است.

ماه زیبای آسمان...

                    درون آبگیر را نظاره میکند...

                                                    چه عاشقانه مهتاب کوچکش رابه برگرفته است.

آبگیر"تکه کوچکی از زمین که آسمانی شده 

                                           دل کوچکش را به مهتاب می دهد....

وعکس من درآب

                             برعکس من

                                             به آسمان نگاه می کند....

 

/ 39 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هم نفس

هر جا که می بینم نوشته است : ” خواستن توانستن است ” آتش می گیرم ! یعنی او نخواست که نشد ؟!

هم نفس

دلم میخواهد ویرگول باشم تا وقتی به من میرسی ، مکث کنی !

هم نفس

حرارت لازم نیست ، گاهی از سردی نگاهت میتوان آتش گرفت

هم نفس

چه رسم جالبی است !!! محبتت را میگذارند پای احتیاجت … صداقتت را میگذارند پای سادگیت … سکوتت را میگذارند پای نفهمیت … نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت … و وفاداریت را پای بی کسیت … و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!

هم نفس

آدمها آنقدر زود عوض می شوند … آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

هم نفس

زیاد خوب نباش … زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی … آدم ها این روزها عجیب به خوبی ، به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند … زیاد که باشی ، زیادی می شوی …

هم نفس

دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس می مونه … هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر آسیب میبینی …

حسین

سلام امید جان خوبی شما که اپ نمیشی دیگه من اپم و لطفا سر بزن دیگه

asal

[دست]