دوباره سلام(برای تولدم)

دنیای کاغذی ام راخیس کرده بود                              شب گردی ام پی دیدار آسمان                                            مادرم آسمان بود وآسمانی شد                                                                  وتو همزاد من ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 42 بازدید

ریتم طبیعت

چه زیبایی بی پایانی                   آسمان آبی,دست بیرنگ نسیم                                  گیسوی سبز درختان و طلای خورشید... پشت این چینه کوتاه گلی                              مزرعه ای ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 31 بازدید

آبگیرومهتاب

آبگیر کوچک دلش گرفته بود غمی وسیع اندازه آسمان سیاه شب                                           حجم ناچیز اورا فراگرفته بود                                                              وچکه چکه درون خودش ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 30 بازدید

خالی مرداب

اطراق میکنم          پشت دیوارهای شهری بی رمق،بی روح                                                 خالی ازهجمه یک قطره باران،                                                                که فرو می چکد از ابربهاری لحظاتی خالی،خالی ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 31 بازدید

نق اشی

چه زیبا شده ای                           این روزها که دلم نقش تو را میزند                                    چقدر بی شکیب می شود دلم،پرسه می زند                                                                                   ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 30 بازدید
دی 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
6 پست
گریه
3 پست
باران
4 پست
امید
1 پست
مادر
1 پست
کوچه
1 پست
دلتنگ
1 پست